EMBLEMER

listwa 086

Emblemer?

Już wyjaśniam.

Emblemer to w moim przypadku, malarz, który zajmuje się emblematyką.

Emblematyką?

Emblematyką, czyli relacjami między słowem i obrazem.

Emblemat jako forma literacko-obrazowa, taki historyczny komiks, pojawił się w roku 1531, kiedy w Augsburgu Alciatus wydał Emblematum Liber.

W wieku XVII stał się emblemat gatunkiem znanym i popularnym. Na utwór składały się cztery części:

INSKRYPCJA, inaczej temat, motto, myśl przewodnia. Potem

OBRAZ, pictura. Następnie

SUBSKRYPCJA, krótki utwór literacki, rozwinięcie tematu. Zaś dla pewności

KOMENTARZ, coś na kształt bloga.

Robię więc emblematy. Mam jedną, niezmienną INSKRYPCJĘ, zaczerpniętą z wiersza Zbigniewa Herberta, którą zawsze kaligrafuję, jako pierwszą na kolejnym OBRAZIE PISANYM. Wpisywane w obraz kolejne cytaty to SUBSKRYPCJE. Wszystkie te teksty dotyczą tematu piasku, który jest treścią, formą i metodą OBRAZÓW MALOWANYCH.

A to, co teraz piszę jest KOMENTARZEM, czyli blogiem, do którego zapraszam.

 

Krzysztof Rusiecki