EMBLEMER

listwa 086

Emblemer?

Już wyjaśniam.

Emblemer to w moim przypadku malarz, który zajmuje się emblematyką.

Emblematyką?

Emblematyką, czyli relacjami między słowem i obrazem.

Emblemat jako forma literacko-obrazowa, pojawił się w roku 1531, kiedy w Augsburgu Alciatus wydał Emblematum Liber.

„Emblematyka i ikonologia. Obie były wynikiem świadomego łączenia słowa i obrazu w określone związki i współdziałania mającego służyć poznaniu i rozumieniu świata, wyjaśnianiu jego tajników, mechanizmów działania otaczającej człowieka i tworzonej przezeń rzeczywistości.” Słowo i Obraz, Janusz Pelc.

W wieku XVII stał się emblemat gatunkiem znanym i popularnym. Na utwór składały się cztery części:

INSKRYPCJA, inaczej temat, motto, myśl przewodnia. Potem

OBRAZ, pictura. Następnie

SUBSKRYPCJA, krótki utwór literacki, rozwinięcie tematu. Zaś dla pewności

KOMENTARZ, coś na kształt bloga.

Robię więc emblematy. Mam jedną, niezmienną INSKRYPCJĘ, zaczerpniętą z wiersza Zbigniewa Herberta, którą zawsze kaligrafuję jako pierwszą na kolejnym OBRAZIE PISANYM. Wpisywane w obraz cytaty to SUBSKRYPCJE. Wszystkie te teksty dotyczą tematu piasku, który jest treścią, formą i metodą OBRAZÓW MALOWANYCH.

 

Krzysztof Rusiecki