okąadka-3

Płótno 3

Zbigniew Herbert, Męczeństwo Pana Naszego malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich, Napis, Wydawnictwo Dolnośląskie


Czesław Miłosz, Przywołanie do porządku, Wiersz wszystkie, Znak 2011


Maciej Niemiec, OGRODY TROKADERO, Zeszyty Literackie, s.116


Marek Zagańczyk, Królestwo podziemi, Zeszyty Literackie, s.116


David Attenborough, Prywatne życie roślin, , Świat Książki, 1996, s.13


David Attenborough, Prywatne życie roślin, 1996, Świat Książki, s.14


Stieg Larsson, Zamek z piasku, który runął , Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009


Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1969, WL


Czesław Miłosz,CZASZKA, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków 2011


Danka


Alina Reyes, Za drzwiami, Zysk i s-ka, s.177


Witold Gombrowicz, Dziennik 1953 – 1969, WL, s.166


Czesław Miłosz, Narodziny, Wiersze wszystkie, Znak


Czesław Miłosz, NA PLAŻY z tomu Dalsze okolice, Wiersze wszystkie, Znak


Czesław Miłosz, ZEN CODZIENNY z tomu Dalsze okolice, Wiersze wszystkie, Znak


Peter James, Nick Thorpe, Dawne wynalazki, Świat Książki, 1997, s.406


Romuald Koperski, Przez Syberię na gapę, s 263


Krzysztof Rusiecki


Wojciech Karpiński, Wędrówki po Galerii (I), Zeszyty Literackie 65, nr1 1999 r.


Krótka historia handlu piaskiem z Sahary Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie, Focus


Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1969, s.188, WL