5-IMG_7360

Płótno 5

Zbigniew Herbert, Męczeństwo Pana Naszego malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich, Napis, Wydawnictwo Dolnośląskie


Marek Zagańczyk, Droga do Sieny, Zeszyty Literackie
s.27
s.31
s.70
s.73
s.76


Josef Skvorecki, Saksofon basowy Opowiadacz. Nie tylko Hrabal, Wydawnictwo Litwrackie, s.19,


 

Martin Fahrner, Niema brygada, Opowiadacz. Nie tylko Hrabal, Wydawnictwo Literackie, s.232,


Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1968, WL
s.381
s.385


Jacek Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie, Wydawnictwo Czarne, 2011,
s.54
s.104