8-10082014

Płótno 8

Zbigniew Herbert, Męczeństwo Pana Naszego malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich, Napis, Wydawnictwo Dolnośląskie


Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1969, WL
s.507


Olga Tokarczuk, Bieguni, WL, s189


Andrzej Stasiuk, Zima, wydawnictwo czarne, Wołowiec 2001, s.48


Witold Gombrowicz, Kosmos, WL, s.5


Tadeusz Różewicz, zawsze fragment, recykling,


Janusz Szuber, Wpis do ksiąg wieczystych, WL


Tomas Venclova, Z dzienników podróży, Zeszyty Literackie,
s.170
s.175
s.179


Tiziano Terzani, Listy przeciwko wojnie, wab, s. 96


Tiziano Terzani, Koniec jest moim początkiem, Naokoło Świata, s250


Czesław Miłosz,
Traktat Poetycki,
STUDIUM SAMOTNOŚCI,
SPRAWOZDANIE,
MŁODZI POLSCY POECI,
CAPRI
,
Znak


Jan Andrzej Kłoczowski OP

HIOBOWE ZABAWY?

Za Czesławem Miłoszem, Na brzegu rzeki, Wiersze wszystkie, Znak


Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, wydawnictwo a5