pl10

Płótno 10

 

Zbigniew Herbert, Męczeństwo Pana Naszego malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich, Napis, Wydawnictwo Dolnośląskie


The sands of time BBC Learning English


Rozmowa z Judith Schalansky, dwutygodnik.com


Jelena Pietruszanska rozmowa z JOSIFEM BRODSKIM
tłum. Robert Papieski, Zeszyty Literackie, 124


Natalia de Barbaro, Ciemnia, ZL, Warszawa 2010, s.44


 (PAP)


Bruno Schulz, Sanatorium Pod Klepsydrą, Wiosna, mg,
s.76
s.96
s.222
s.334


William Blake


Julia Hartwig, POWRÓT DO HOLANDII, Bez pożegnania, Sic!, s.77


Julia Hartwig, Błyski zebrane, Zeszyty Literackie, 2014,
s.19
s.118
s.163
s.225


Cyprian K. Norwid, MARIONETKI, Pisma wierszem i prozą, PIW, 1973.


Cyprian K. Norwid, [DO MEGO BRATA LUDWIKA], Pisma wybrane, PIW 1980r.


Karl Ćapek, Listy z podróży, WAB,s.310
s.94
s.197
s.311


NELLY SACHS, Ale któż to,tłum. Zbigniew Herbert, Zeszyty Literackie, 74


T.S.Eliot, Cztery kwartety, W moim początku jest mój kres, Świat Książki s. 294

 


Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, przekład Marek Chojnacki, wydawnictwo słowo/obraz terytoria,
s.292
s.356