pl11

Płótno 11

 

Zbigniew Herbert, Męczeństwo Pana Naszego malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich, Napis, Wydawnictwo Dolnośląskie


Wojciech Kuczok dla „Grazii”


Izaak Babel, Utwory zebrane, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, s.202


http://wyborcza.pl/0,0.html#ixzz3BP0fwrcv


Victor Bockris ,Andy Warhol Życie i śmierć, WAB, s. 273


Zbigniew Herbert, Mistrz z Delft, Zeszyty Literackie
s.28.
s.160


COSMOPOLITAN


Hippolyte Taine, Filozofia sztuki, słowo/obraz terytoria, s.147


Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem,
s.
15
s.49
s.160


Tomas Venclova, Rozmowa w zimie, ZL,
s.22
s.33
s.34
s.54                                                   s.62
s.67
s.73
s.99
s.114
s.125
s.129


Czesław Miłosz, OPRAWA, Wiersze wszystkie, Znak s.1221


Czesław Miłosz, Wiersze wszystkie, Znak s.1248


Marcin Kydryński, Viva, 2014


Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Znak 2010,
s.234
s.309
s.313