pl12

Płótno 12

 

Zbigniew Herbert, Męczeństwo Pana Naszego malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich, Napis, Wydawnictwo Dolnośląskie


Milena Rachid Chehab, Szkoda, że nie mam futra, Gazeta Wyborcza 25-26 października 2014


Anne Appelbaum, Między Wschodem a Zachodem przez pogranicza Europy, Prószyński i S-ka, 2009, s.100


Leonardo da Vinci, Szkiuce i zapiski, p, s.169


Przez zen do Boga, Gazeta Wyborcza, nr 295, 2014r.


Fischer-Price, LittlePeople, Nadeszła wiosna

 


Nie leżę pod palmą, Tygodnik Powszechny, nr 5 (3421)


Andrzej Stasiuk, Wschód, Wydawnictwo Czarne, 2014
s.21
s.29
s.42
s.48
s.52
s.55
s.60
s.61
s.66
s.72
s.74
s.79
s.83
s.86
s.90
s.103
s.107
s.112
s.134
s.144
s.153
s.164
s.193
s.200
s.236
s.241
s.242
s.245
s.246
s.247
s.250
s.252
s.255
s.258
s.260
s.267
s.272
s.276
s.278
s.279
s.281
s.282
s.286
s.287
s.290
s.292
s.301
s.302
s.303
s.304


Mariusz Urbanek,  Genialni lwowska szkoła matematyczna, ISKRY, Warszawa 2014
s.84
s.130
s.132
s.150


Karel Čapek,  Listy z podróży, wab, s.333


Dzieje Apostolskie, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1990, s.425


Stanisław Barańczak, Wybór wierszy i przekładów, PIW,
s.245
s.264
s.367


FANNY VAUCHER, PILULES POLONAISES,POLSKIE PIGUŁKI, POLISH PILLS, FUNDACJA NOWEJ KULTURY BĘC ZMIANA, s.126


Jerzy Illg, Rozmowy, Znak, s.227